Søknadsportalen for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Dette er IMDi sin søknadsportal for søkerbaserte tilskuddsordninger. Informasjon om de forskjellige ordninger du kan søke på finner du under tilskudd på imdi.no.

Registrering av ny bruker

Dersom du ikke har en konto fra før, vil du ved innlogging bli bedt om å registrere telefon, epost og hvilken organisasjon du ønsker å søke tilskudd på vegne av. Dersom organisasjonen ikke er registrert i portalen tidligere vil din tilknytning bli vurdert av IMDi. Dersom organisasjonen allerede er registrert vil det være organisasjonenes portaladministrator som må godkjenne din forespørsl om tilknytning. For å registrere ny bruker går du til innlogging med ID-porten under. For å registrere ny bruker klikker du på «Logg inn» under. Dersom du ikke har en bruker fra før starter da registreringsprosessen.

Ønsker du å vite mer kan lese mer her: Slik kommer du igang.

ID-porten

Portalen bruker ID-porten, en felles innloggingsløsning for offentlige tjenester på internett. Elektronisk ID er viktig for å bekrefte at du er den du utgir deg for å være. Ved å logge inn, samtykker du også i at vi lagrer navnet ditt.