SLIK KOMMER DU I GANG MED SØKNADSPORTALEN

Gjennom IMDi sin søknadsportal kan du søke om tilskudd på vegne av kommuner, fylkeskommuner, arbeidsgivere og frivillige organisasjoner. Dette betyr at alle som skal ha tilgang til portalen må være tilknyttet en virksomhet med et organisasjonsnummer.

For å få tilgang til søknadsportalen må du først registrere deg. Under registrering vil du bli bedt om å oppgi hvilken organisasjon du skal søke på vegne av. For å starte registrering klikker du på «Logg inn» nederst på siden.

Når du er registrert vil din bruker ha status «til godkjenning». Din tilknytning til organisasjonen må nemlig godkjennes før du kan få tilgang til organisasjonens andre eller tidligere søknader. Merk at selv om brukeren din ennå ikke er godkjent kan du likevel opprette og sende inn en søknad.

Dersom du er første bruker som registrerer deg for en organisasjon vil det være IMDi som godkjenner deg som bruker. Første godkjente bruker får automatisk rolle som administrator. Dette kan dere selv endre på senere. Hva det betyr å være administrator kan du lese om lenger nede.

Dersom organisasjonen er registrert fra før vil en forespørsel om godkjenning gå til den eller de som er administrator for den enkelte organisasjon.


Kan jeg være tilknyttet flere organisasjoner?

Ja, en person kan opprette flere brukere som da kan representere flere virksomheter. Dette er for eksempel aktuelt for kommuner som kan ha flere underavdelinger med forskjellige organisasjonsnummer.
Har du mer enn én konto blir du spurt, når du logger inn, hvilken organisasjon du ønsker å logge inn på vegne av. Når du er inne i portalen kan du enkelt bytte mellom de forskjellige kontoene. Du finner menyen ved å klikke på navnet ditt eller personikonet øverst til høyre i søknadsportalen.


Hvordan oppdaterer jeg profilen min?

Merk at alle brukere uansett rolle kan oppdatere sin egen profil. Du finner menyen ved å klikke på navnet ditt eller personikonet øverst til høyre i søknadsportalen
En bruker i portalen kan ha forskjellige roller


Brukerne i søknadsportalen kan ha følgende roller:

Standard bruker
Som standard bruker kan du opprette og fylle ut søknader og andre skjema som aksept av tilskudd og rapporter.

Leder
Som leder har du samme rettigheter som en standard bruker, men i tillegg kan du signere og sende inn søknader og andre skjema.

Administrator
Med rollen administrator kan du oppdatere organisasjonens data og godkjenne nye brukere. Se nærmere beskrivelse under.


Hva betyr det å være administrator for organisasjonen

Alle organisasjoner må ha en eller flere bruker som har rollen administrator. Administrator har tilgang til å håndtere følgende:

  • Oppdatere organisasjonens kontaktinformasjon

  • Registrere organisasjonens kontonummer for utbetaling av eventuelle tilskudd

  • Godkjenne og administrere organisasjonens brukere med tanke på rolle og tilgang


Signering av skjema ved innsending

IMDi har som krav at alle skjema (dvs. søknader, aksept av tilskudd og rapporter) skal signeres av leder ved innsending. Den som skal signere må dermed ha r en bruker i portalen som har rettighet som leder.
Når en søknad er ferdig utfylt og klar til innsending kan du fra siste seksjon i skjema kan du

  • a) signere og sende inn søknaden selv dersom du har rollen leder

  • b) velge å sende søknaden til en kollega som allerede har rollen leder i portalen

  • c) invitere inn en ny leder som så får tilsendt oppgaven om å signere søknaden.


Hvordan sletter jeg brukeren min

Gå på profilen din. Klikk på navnet ditt eller person-ikonet øverst til høyre i søknadsportalen. Velg «Min profil» og klikk på «Fjern tilknytning».